سوئیت سرخه

سوئیت سرخه بناییست زیبا با ترکیبی از چوب  کاج و آجر که به ساختمان اصلی متصل است. این سوئیت دارای یک تختخواب سنتی دو نفره و چهار دست رختخواب اضافی برای مهمان است (تا چهار نفر زمینی) که ظرفیت کلی کلبه را به ۶نفر میرساند. امکانات اختصاصی کلبه در برگیرنده یخچال، میز نهارخوری، بخاری گازی، کولر گازی، حمام و دستشویی مستقل است.
آشپزخانه در محوطه بیرون و مشترک میباشد.

شروع قیمت از هزار ۳۰۰تومان برای ۲ نفر به همراه صبحانه
به ازای هر نفر اضافی۱۰۰ هزار تومان تا ۴نفر مهمان اضافی سرویس کامل ناهار و شام با هماهنگی میزبان