سویت سرخس

این سویت با قدمت ۶۰ ساله،در کنار رودخانه دوهزار و سه هزار قرار گرفته است که چشم اندازه بینظیر را در بر دارد.

دارای ۲ اطاق خاب با ۲ تخت خواب دونفره و رختخواب اضافی برای مهمان (تا ۴ نفر زمینی) که ظرفیت کلی آن را به ۸ نفر میرساند. دستشویی حمام مجزا ایرانی و فرنگی اشپزخانه مجزا در داخل خانه سیستم گرمایشی بخاری گازی سرمایشی پنکه زمینی میباشد.
شروع قیمت از ۴۰۰ هزار تومان برای ۴ نفر
به ازای هر نفر اضافی ۸۰ هزار تومان