درباره ما

داستان ما از اینجا شروع شد…
ما زمانی که ساکن تهران بودیم، در زمینه حمایت از حیوانات فعالیت میکردیم. ملوک خانم، که ما جانا صدایش میکنیم، گربه ای حمایتی بود که سرپرستیش را با یک دنیا عشق به عهده گرفتیم. جانا خانم، با چشمان سبز و خال زیبای صورتش، برای ما سمبل عشق به مادر طبیعت شد. بعد از تغییر و تحولاتی که بعد از آمدن جانا به خانه ما در زندگیمون به وجود  امد، تصمیم گرفتیم به شمال مهاجرت کنیم. جالب اینکه بعد از آمدن به منطقه دوهزار، متوجه شدیم گونه جانوری اصلی این منطقه گربه وحشی میباشد. برای اینکه دینمان را به طبیعت و کسانی که به اندازه ما به طبیعت عشق میورزند ادا کنیم با حمایت سازمان میراث فرهنگی گردشگری و بومگردی شهرستان تنکابن و اهالی بومی منطقه اقدام به بومی سازی و بازسازی خانه جانا کردیم. آجر به آجر و چوب به چوب خانه جانا با یک دنیا عشق روی هم قرار گرفته؛ عشق در حمایت از حیوانات و محیط زیست منطقه… ایجاد فرهنگ سازی برای اهالی بومی و راه اندازی توریسم بومی مارا در این راه کمک زیادی کرده؛ ما با کمک دوستان و حمایت اهالی بومی،بخشی از درآمد این مجموعه را برای حمایت از حیوانات و پاکسازی منطقه اختصاص می‌دهیم.
نهایت تلاش ما در خانه جانا بر این است که فرهنگ حفاظت از محیط زیست و اکوتوریسم پایدار را ترویج دهیم. دوست داریم برای اهالی بومی فرصت شغلی ایجاد کنیم، که این خودش یکی از ارکان اساسی اکوتوریسم پایدار است. برنامه هایی برای پاکسازی منطقه و جمع آوری زباله برگزار میکنیم، و از حیواناتی که به کمک احتیاج دارند حمایت میکنیم.
تک تک ما در قبال سیاره زیبایمان مسئول هستیم. اشتباه ترین باور دنیا این است که وظیفه نجات مادر زمین به عهده کس دیگری  است و از دست ما کاری ساخته نیست. همهء ما مسئولیم، و کوچکترین اقدام ما برای حفظ طبیعت، قدمی بزرگ به حساب می‌آید. ما نهایت تلاشمان را در خانه جانا میکنیم…شما هم به ما بپیوندید و عشق به طبیعت را در کنار ما تجربه کنید!