دوهزار و سه هزار

دوهزار و سه هزار

ایران، این فلات کهن، کشوری ست که تاریخی غنی و طبیعتی منحصر بفرد دارد. از لحاظ هنر و معماری،آثار شکوهمند بسیاری در این کشور همچنان پابرجاست. اقلیم ایران گوناگونی شگرفی دارد.ایران کشوری چهار فصل است. …

ادامه مطلب