Janna logo png
cropped-Janna-logo-png.png

اقامتگاه بومگردی جانا

اقامتگاه بوم گردی جنگلی شمال

مازنـــدران در تنکابـــن دوهــزار

ازسال 2020چیزی نگذشته بود که خبر شیوع ویروسی بنام کوید19 یاهمان کروناویروس لرزه به تن دنیاانداخت،سرچشمه شیوع این ویروس درشهر ووهان چین بود،مصرف ماسک تحت تاثیر این بیماری شدت گرفت و نیز تهیه و تولیدآن،لذا درکنار تلاشهابرای کشف ودرمان کروناویروس تلاشهابرای پیشگیری نیزشدت گرفت،محققین یکی از چندین راه راپاکسازی محیط های پوشیده وبسته میدانند. اخیرا متوجه شده اند که دستگاههای تسویه هوا که ازنوعی فیلتر بنامهپااستفاده میکنند نقش مهمی درزمینه تسویه هوااماکن داشته باشد.
این فیلترهای پیشرفته میتوانند ذرات ریز معلق در هوا را جذب کنند ودریگر مزیت آن این است که هیچگونه ماده و یا آلاینده ای دیگری به هوااضافه نمیکند. قابل توجه اینکه فیلترهپاقادر است تا انواع باکتریها و ویروس‌ها را که دراندازه های بسیارکوچک هستندراجذب و دفع کند.
طریقه کارفیلترهپااینگونه است که اگربخواهیم ویروس کرونا را درنظربگیریم، این ویروس طبق نظر تحقیقاتی که یکی از سایت‌هایی معتبرانجام داده اندازه ای برابر با 0.12میکرون داردونیزفیلترهپا میتواند ذراتی رابه اندازه 0.3میکرون راجذب کندحالا سوال این است که این فیلتر چگونه قادربه جذب چنین ذراتی هستند؟
درتکنولوژی ساخت فیلترهپا از پدیده‌ای بنام((diffusion ))مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته سازمان فضایی ناسا این روش جذب 100%رادرپی دارد،واین فیلترقادراست ذراتی کوچکتراز1میکرون راهم جذب کند. روش کار فیلترهپااینگونه است که،بدلیل برخورد مداوم ذرات بامولکولهای گازی مسیرشان متغیر ونامنظم میشود این بی نظمی باعث بوجود آمدن برخورد میشود و نیزسرعت حرکتشان کند میشود که در نتیجه دردام فیلترهپا میافتند.
طی تحقیقاتی که دانشگاه مینسوتا آمریکا انجام داده چنانچه فیلترهپا دارای کیفیت مطلوب باشد توانایی جذب ذراتی درحد2یا3 نانومیکرون رادارد. یعنی حدود20برابرکوچکتراز ویروس کرونا.
قابل توجه اینکه فیلترهپا به کمک پدیده ((diffusion ))میتواند فرایند جذب راانجام دهد.
نکته مهم و قابل توجه اینجاست که فیلترهپا ویروسها راجذب میکندولی درجاازبین نمیبرد بلکه بدلیل اینکه روی بسترغیرزنده ونامناسب است ازبین میرود.
ولیکن ویروسهافقطدرهوامعلق نیستند بلکه برروی سطوح مختلف موجوددر محیط های گوناگون وجوددارند که این دسته از ویروس ها و باکتریها بوسیله تسویه هواازبین نمیرود و نابودیشان راه دیگری دارد.

درزمینه پاکسازی و نابودی ویروسها مخصوصا ویروس کوید19 یاهمان کروناویروس از سوی پزشکان و محققان ازروی سطوح مختلف راههای متفاوتی پیشنهادوارائه شده است.
ازجمله این راهها پاکسازی و ضدعفونی با الکل و مواد شیمیایی ضدعفونی کننده است. قابل ذکر است که چنانچه ازالکل استفاده میشود خلوص الکل باید 75%باشد که قادر به نابودی ویروسها باشد. این قائده مختص کروناویروس میباشد که مقاومت بیشتری دارد، برخی دیگر از ویروس ها و باکتریها باانواع مواد ضد عفونی کننده و الکلهایی بادرصدپایین تر پاکسازی و نابودمیشوند.
درحال حاضر انواع مختلف مواد ضدعفونی کننده موجود بنابه حساسیت وخطرویروس کرونا قادربه نابودی این ویروس مهلک هستند.
دیگر راه جلوگیری و نابودی ویروس کرونا بهداشت فردی است که شامل شستشوی کامل اندامی که بیشترین تماس راباسطوح دارند میباشد، مانند دستها وصورت که طبق توصیه مواکد پزشکان این فرایندباید با مایع شستشو و موادضدعفونی کننده به صورت دقیق و کامل انجام گیرد.
در پایان بنا به سفارش وتاکید پزشکان و محققان اولین قدم بهداشت فردی و خصوصی ونیز محل کار و زندگی است که باید رعایت وانجام گیرد.

به این اقامتگاه امتیاز دهید.
[کل: 1 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رزر و آنلاین